F i Z i K A

Blog üzrə axtar

воскресенье, 29 июня 2014 г.

Müəllif

                                                                           Seyran Heydər oğlu Əliyev
Seyran Heydər oğlu Əliyev 1978-ci il yanvarın 10-da Lənkəran rayon Boladi kəndində anadan olmuşdur. 1995-ci il də Lənkəran rayon Boladi kənd 2 saylı orta məktəbini bitirərək M.Ə.Rəsulzadə adina Bakı Dövlət Universitetinin “Fizika” fakultəsinə qəbul olunmuşdur. 1999- cu ildə M.Ə.Rəsulzadə adina Bakı Dövlət Universitetinin “Fizika” fakultəsini bitirmişdir. 1999-cu ildə Bakı İxtiraçılar və Səmərələşdiricilər məktəbində Kompyuter kursunu bitirərək mütəxəssis diplomuna layiq görülmüşdür. 1999-cu ildən təyinat ilə Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı tam orta məktəbində Fizika müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1999-2001 ci illerdə Ağdam döyüş bölgəsində yerləşən N saylı hərbi hissəsində Leytnant rutbəsi ilə hərbi xidmət keçmişdir. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra əvvəlki iş yerinə bərpa olunmuşdur. 2008 ci il dekabr ayında İNTEL GƏLƏCƏK UÇÜN TƏHSİL kursunu keçərək treninqçi statusunu almışdır. 2009-cu il yanvar ayından Boladi kənd 1 saylı tam orta məktəbində İNTEL GƏLƏCƏK UÇÜN TƏHSİL treninqini keçirir. 2012-ci ildə Lənkəran rayon Fizika-Riyaziyyat fənni üzrə  Dayaq məntəqəsininrəhbəri seçilmişdir. 2012 -ci il də AMİ-də Öyrədənlər öyrədəni kursunu keçərək “Öyrədənlərıin öyrədilməsi”sertifikatını almışdır.  2012-ci ildə “Ən yaxşı videoresursların hazırlanması” müsabiqəsində 1-ci yeri tutduğuna görə Təhsil Nazirliyində Diplomla təltif olunmuşdur. 2013-cü ildə Təhsil problemləri qəzetində “ Fizikanın tədrisində İKT-dən istifadə” mövzusunda məqaləsi dərc olunmuşdur. 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyi ilə Təhsil nazirliyinin birgə keçirtdiyi Vergi dostları lahiyəsinin iştirakçısı və “Vergi dostları” şəbəkəsinin üzvüdür. 20013-cü ildə Kurikulum kursunu keçərək  kursun I dərəcə Sertifikatını almışdır. 2014 cü ildə “Ulu zirvə” qəzeti tərəfindən Fəxri diploma layiq görülmüşdür. 2015-ci il dekabr ayında keçirilən V ''Elektron Təhsil'' Respublika müsabiqəsi ''Müəllimlərin Bloqları'' nominasıyasında fərqlənməyə görə diplomuna layiq görülmüşdür. 2016-ci ildə    VII ''Elektron Təhsil'' Respublika müsabiqəsində  'Təhsilə ən yaxşı İnternet  resursu'' nominasıyasında    II Yeri qazanmışır.
          Ehtiyatda olan zabitdir. Hal-hazirda Lənkəran rayon Boladi kənd 1saylı tam orta məktəbində Fizika-İnformatika müəllimi işləyir.

Hazırladığı sayt və electron resurslar
azfizik.blogspot.com   (Fizika-informatika haqqında)
www.azfizik.narod.ru     (Fizika-informatika haqqında)
www.seyranfizik.narod.ru  (Fizika haqqında)
boladimektebi.blogspot.com    (Boladi 1 saylı məktəbin bloqu)
www.boladim.narod.ru    (Lənkəran r/n Boladi kəndi haqqında)

                                
 İntel Gələcək üçün Təhsil kursunun
 Sertifikatı
 
  Öyrədənlərin öyrədəni kursunun
 Sertifikatı


2015-ci il dekabr ayında keçirilən V ''Elektron Təhsil'' Respublika müsabiqəsi ''Müəllimlərin Bloqları'' nominasıyasında fərqlənməyə görə diplomuna layiq görülmüşdür.
VII ''Elektron Təhsil'' Respublika müsabiqəsində 
 'Təhsilə ən yaxşı İnternet  resursu'' nominasıyasında    II Yer
         
 “Vergi dostları” lahiyəsinin
 sertifikatıKurikulum kursunun Sertifikatı
(I dərəcə)

Ən yaxşı videoresursların
 hazırlanması musabiqəsində
 I yeri tutduğuna görə 

V ''Elektron Təhsil'' Respublika

müsabiqəsi''Müəllimlərin Bloqları''nominasıyasındafərqlənməyə görə

Ulu zirvə qəzeti tərəfindən
verilən Fəxri diplom


                                              Azərbaycan Müəllimlər İnistitundan
                                         Lənkəran Təhsil Şöbəsinə təşəkkür məktubu                                                    

воскресенье, 8 июня 2014 г.

PUL ÜZƏRİNDƏKİ FİZİKLƏRƏbu Nasir Əl Farabi (870-950 ) təsviri Qazaxıstanın 1 təngə pul əskinası üzərində;Fəlsəfə dilçilik ,məntiq və digər sahələr üzrə məşğul olub.Təbiət elimləri vakuumun mövcudluğu ,xüsusiyyətləri haqqında araşdırmaları vardır.
 


Nils Bor (1885-1962 ) Danimarkanın 500 kronluq pul əskinası üzərində;Bor kvant nəzəriyyəsinin memarlarından biri oub.O,atomun ilk kvant modelini verib və müasir kvant nəzəriyyəsinin inkişafında mühüm rol oynayıb.

Benjamin Franklin təsviri hər kəsin sevimlisi olan 100 dollar pul əskinası üzərində

Kristian Birklənd (1867-1917 )Norveçin 200 kronluq pul əskinası üzərində;Briklənd Yerin maqnit sahəsinin vəqütb parıltısının öyrənilməsində öncül olmuşdur.

Mariya və Pyer Kürilər Fransanın 500 franklıq pul əskinazı üzərində1994;Dünyada yeganə iki fizikin şəkili təsvir olunmuş pul əskinazıdır.

Maykl Faradey İngiltərənin 1993-cü il 20 funtluq pul əskinası üzərində;fizikada Faradey sabiti onun şərəfinədir.


Karl Frederik Qaussun təsviri Almaniyanın 1993-cü il 10 marklıq pul əskinası üzərində.

Nikolay Kopernik astrofizika tarixinə mühr vurmuşelm fədaisinin təsviri !982-ci il Polşanın 1000qızıl pul əskinası üzərindədir.

Leonard Eyler. İsveçrənin 1979-1990-cı illərdə dövriyyədə olmuş 10 franklıq pul əskinazı üzərində təsvir olunmuşdur.

Mariya Skladovskaya Kürinin təsviri Polşanın 20000 qızıl pul əskinası üzərindədir.

Kristian Hyügensin təsviri Niderlandın 1955-ci ildə dövriyyədə olmuş 25 hulden pul əskinası üzərində olub


Albert Enşteyn adı Fizika ilə qoşa çəkilir,nisbilik nəzəriyyəsinin qurucusudur.Təsviri İsrailin 5şekel pul əskinası üzərindədir

Nikola Tesla şərəfinə maqnit induksiya vektorunun vahidi adlandıtılıb.Təsviri Yuqoslaviyanın 1995-ci il dövriyyəsi olan5 yenidinar puləskinası üzərində təsvir olunub.


Nikola tesla-500 dinar Yuqoslaviya 1970

Blez Paskal təzyiqin vahidi onun şərəfinə adlandırılıb.Adını daşıyan qanunu elmə daxil edib.TəsviriFransanın 500 franklıq pul əskinası üzərindədir 1990.

Nils Henrik Abelin təsviri Norveçin 1982-ci il dövriyyədə olmuş 500 kron pul əskinazının üzərində.

Qalileo Qaliley Yaşadığı dövrün elmi düşüncələrində dəyişikliklər yarada bilmişdir.Sərbəst düşmə anlayışını vermişdir.İtaliyanın 1973-1976-cı illərdə dövriyyədə olmuş 2000 lir pul əskinası üzərində təsvir olunmuşdur.

Hulelmo Markoni İtaliyanın 1990-cı il 2000 lir pul əskinazı üzərində təsvir olunub.

İsaak Nyuton adı Fizika ilə qoşa çəkilən ,elmə öz töhfələrini vermiş alimin təsviri İngiltərənin 1 funt Pul əskinazı üzərində təsvir olunub1990

Ernest Rezerford atom fizikasına öz elmi töhfələrini vermişdir.Təsviri Yeni Zellandiyanın 100 dollar pul əskinası üzərində yer alır.

Ervin Şredingerin təsviri Avstriyanın 1000 şillinq 1983-cü il pul əskinası üzərində olmuşdur.Elmə Şredinger tənliyini vermişdir.

Aleksandro Volt.Gərginliyin vahidi onun şərəfinə adlandırılmışdır.İtaliyanın 1984-cü il 10000 lir pul əskinasında təsvir olunmuşdur

Müəllif:    Aliyə Əhmədova

asanfizika.blogspot.com

Fizika letifeleriMüəllim şagirdlərə atomun quruluşunu başa salır:
-Beləliklə,uşaqlar,atom nüvə və onun ətrafında fırlanan
elektronlardan təşkil olunb.Hamıya aydındır ?
-Bəli, bir şey aydın olmadı, bəs nüvə ilə elektronlar arasında nə var ?
-Aaa...yəqin ki...hava var.Müəllim soruşur:

-"at gücü"-nün nə olduğunu bilən varmı ?
Vüqar cavab verir:
-Boyu 1m və kütləsi 1kq olan atın yaratdığı gücə " at gücü " deyilir.
-Maraqlıdır! Sən özün elə at görmüsən ?
-Xeyir, onu Parisdə ,Ölçü və Çəkilər üçün Etalonlar Palatasında saxlayırlar.

  Müəllim soruşur:
-Əli ,Arximed kim olub ?

-Deməli ,.. Arximed alim olub ..su ilə dolu
vannada uzanıb fikirləşən vaxt birdən " Evrika" deyə qışqırıb.
-Evrika nə deməkdir ki?
-"tapdım" deməkdir.
-Arximed nə tapmışdı ki?
-Bilmirəm...yəqin sabun tapıb.                             Müəllim soruşur:


-Vəliyev , bu iki fazanı əlinə alsan ,səni neçə volt gərginlik vurar?

-Müəllim , mən niyə?, Məmmədov fazaları əlinə alsın , axı əlaçı odur?!       Müəllim: 
  -  Əli, Yerin forması dairəvidir , yoxsa ellipsdir ?
    -Müəllim, dəqiq bilmirəm ,ancaq babam deyir ki,        dünya çox qarmaqarışıqdır.

-Baba ,müəllimim dedi ki , bu gün Günəş tutulması baş verəcək.Olar, həyətə çıxım ,baxım ?
-Bala ,çıx bax , ancaq çox yaxına getmə!
Əhməd kiçik qardaşına deyir :
-Vəli, bilirsən ,ümumdünya cazibə qanunu olmasa idi , biz havada uçardıq.
-Çox heyf ,görəsən kim və nə vaxt bu qanunu qəbul edib, imzalayıb ?Bir gün Nəsrəddin Hocadan zarafatla soruşurlar:
-Hoca ,sən bilərsən ,dünyanın mərkəzi haradadır ?
Nəsrəddin Hoca özünü itirmədən cavab verir :
-Uzunqulağımın ayağını qoyduğu yerdədir.İnanmırsınız,ölçün!
Müəllim :-Uşaqlar ,bilirsinizmi ,ümumdünya cazibə qanunu hesabına bizyerdə ayaq üstə dururuq ,gəzirik. 
-Müəllim , bəs bu qanun qəbul olunmazdan
əvvəl necə ayaq üstə dururduq ?


  Ata qızının gündəliyini yoxlayır :

                                              Fizika-2

Kimya -2
Tarix -2

Ədəbiyyat-2
Nəğmə -5
Qiymətləri görən ata hiddətlənir:
-Bu qiymətlərlə hələ sənin mahnı oxumaq həvəsin də var ?!Stola içində yarıya qədər su olan stəkan qoyulur.
Təklif olunur ki , hər kəs öz fikrini söyləsin.
Optimist deyir :
-Yarım dolu su stəkanıdır.
Pessimist deyir :
Stəkanın yarısı boşdur.
Mararaqlıdır bəs fizik nə deyir. O, yazır :
1/2 ( Vtam -Vdolu)                                                                 
                                                                   Valideyn iclasında ata etiraf edir :
-Sizinlə razıyam , söz mənim oğlumun bu  
qulağından girir , o biri qulağından çıxır.Neyləyə bilərəm ?
Fizika müəllimi tez düzəliş edir :
-Səhv edirsiniz ,səs vakuumda (boşluqda ) yayılmır!
-Ata ,sənə bir fizika sualı verəcəm ,baxaq cavab verə biləcəksən?
Gücü nə ilə ölçürlər ?
-Bala ,gücü indi pul ilə ölçürlər!
-Bəs fizika müəllimim deyir ki . gücü Vattla ölçürlər ?!

Məqalənin müəllifi :  Aliyə Əhmədova