F i Z i K A

Blog üzrə axtar

пятница, 18 декабря 2015 г.

Fikirləş cavab tap!

Fikirləş, cavab tap!

Kim öləcək?                    Cavab üçün bura tıklayın

Nyutonun III qanununun ifadəsi belədir: Cisimlər modulca bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələrlə bir-birinə təsir edir:. Nyutonun III qanunundan çıxır ki : " At arabanı hansı quvvə ilə dartırsa, araba da atı həmin quvvə ilə dartır"". Bəs niyə at arabanın dalınca yox, araba atın dalinca gedir?


Səhv hardadır?


Sizə 1, 2, 3, … , 10 kq-lıq çeki daşları verilmişdir. Bu 10 çəki daşını, tərəzi sisteminin nəlbəkilərinə elə yerləşdirin ki, sistem, hazırkı mükəmməl tarazlığını qoruyub saxlasın.
Stəkandakı suyun müəyyən hissəsini bir ucu bağlı olan nazik sivri uclu boruya necə tökmək olar?Şəkildə gördüyünüzdən biri həqiqi maqnit, digəri isə maqnit kimi rənglənmiş dəmirdir. Heç bir əlavə cisimdən istfadə etmədən bunlardan hansının maqnit, hansının dəmir olduğunu aydınlaşdırın


5 комментариев: