F i Z i K A

Blog üzrə axtar

TəqdimatlarDropBox bazası ilə


Fizika təbiət elmidir

Atom (Məmmədova Vüsalə)
Maddənin aqreqat halları (Seyran Əliyev)

Qarşılıqlı təsir Fizika 6

Qüvvələrin toplanması
Sadə mexanizimlər
Arximed qüvvəsi(Baxşəliyeva Diləfuruz)

Qravitasiya qüvvəsi(Əfqan Talıbov)


Elastiklik qüvvəsi. Huk qanunu (Aqil Əliyev)
Elastik qüvvəsi. Huk qanunu(Məmmədov Elçin)

Kinetik enerji nədən asılıdır?(Elçin Məmmədov)

İslatma və kapiliyarlıq (Allahverdiyeva Səlminaz)

İstilikvermə Fizika 8 (Sevil Arixova)
Maqnit qarşılıqlı təsir Fizika 6 _(Rəhimova Nazbikə)
Qarşılıqlı təsirlər Fizika 6(Aysel Salahova)
Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı (IX sin)(Əfqan Talıbov
Diffuziyafizika 6 (ilhamə Məhərrəmova)
Diffuziya (VI Sin) (Almas Dadaşova)
Diffuziya (VII Sin)
Bərk cisimlərin təzyiqi
Atmosfer təzyiqi
Atmosfer təzyiqi Fizika 7
Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında vaakumda hərəkət
Mayelərdə elektrik cərəyanı. Elektroliz

Müstəqil qaz boşalması Fizika 9 (Samir Manafov)

Gözün işığa həssaslığı Fizika 9 (Roza Mirzəliyeva)

Dövə hissəsi üçün Om qanunu İsayeva Naidə


VII sinif bilik yarışması
Test hazırla(Seyran Əliyev)

Enerji. Alternativ enerji (S. Əliyev)

Elektrik cərəyanı və uzaqdan idarə edilməsi Seyran Əliyev
Rəqəmlərdəki məntiq nədir? Seyran Əliyev
Avtomobillərin tarixi
Astronomiya
Yumurta cib telefonu ilə necə bişir? Seyran Əliyev

2 комментария:

  1. Seyran müəllim axırıncı bilik yarışının müəllifi mənəm, o sadə formadadı,daha mükəmməl formada musabiqe.edu.az saytından götürün. bu resursa görə mən müsabiqədə ikinci oldum

    ОтветитьУдалить
  2. Feride müəllimə, həmin materialı mənə gondərsəniz çox yaxsı olardı.
    Məmuniyyətlə yenisi ilə əvəz edərdim

    ОтветитьУдалить