Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Lobarantın iş planı


Fizika Lobarantının iş planı yüklə


Təsdiq edirəm:                                             Lənkəran rayonu(şəhəri) _______________tam          
                                                                     orta məktəbin  fizika  labarantı  ____________
____________ tam orta məktəbin               ______________________________________   

Direktoru:           _____________                20-20-ci tədris ili üzrə görüləcək işlərin           
                                                                    
                                                      
                                                                       P L A N I


                       
                    Görüləcək   işlər


İcra vaxtı

İcraçı

Qeyd

1

Məktəbdə fizika dərslərini tədris edən müəllimlərlə
əməkdaşlıq.


İl boyu
2

Fizika labaratoriyasında olan avadanlıqlarının siyahısının hazırlanması və qorunması.


Tədris ilinin
əvvəlində3

Tədris ilinin əvvəlində məktəb fizika müəllimlərinin illik təqvim- tematik planlarının nüsxəsini almaq.sentyabr4

Müəllimlərin yarımil və ya illik  təqvim- tematik planlarınında labartoriya işi dərslərinin vaxtının dəqiqləşdirərək cihazları tədris üçün hazırlamaqİl boyu5

Fizika fənninə aid olan tədris rüsurslarının (plakatlar, cihazlar, internet saytları və disklər) dərslər üçün hazırlanması.İl boyu
6

Dərslər üçün praktik işlərin hazırlanması.


İl boyu7

Labaratoriya işlərinin hazırlanması və dərs zamanı nümayişi.


İl boyu
8

Elektrik ölçü cihazlarının işlək vəziyyətdə olmasını təhlükəsizliyini yoxlamaq


İl boyu9

Şagirdlərin marağının artırılması istiqamətində müxtəlif üsullarla(plastilin, taxta, karton və s.) modellərin hazırlanmasında şagirdlərə köməklik göstərilməsi.İl boyu10

Şagirdlərə və müəllimlərə fənn bülletininin hazırlanması istiqamətində köməklik göstərilməsi


İl boyu11

Şagirdlərin fizika fənninə marağının artırılması
məqsədilə keçirilən tədbirlərdə fənn müəllimlərinə yaxından kömək etmək.İl boyu
12

Kurikulum  islahatı tətbiq olunan VI və VII siniflərdə araşdırmaların aparılması üçün şagirlərə lazımi köməkliklər göstərmək.


İl boyu
13

Sinifdənxaric tədbirlərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmək.


Müntəzəm14

Cari məsələlər.


İl boyu                Fizika labarantı:                          _______________________________

4 комментария: