Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Fizika Şeirləri


Atom

Gözlə görünməyirsən.

Atom sən çox kiçiksən.

Baxma kiçikliyinə                                    

Nələr vardır nüvəndə ,

Dairəvi orbitində.

************************************

Müsbət yüklü nüvədən
Mənfi  elektrondan
İbarətsən ibarət.

Bütün maddi varlıqlar

Yalnız  səndən ibarət.

************************************

Hələ danışmıram

Nüvəndəki sirlərdən

Kvark və nuklonlardan.

Böyüyəndə bilərik. 

 Dərindən öyrənərik.

************************************

Atom bizə çox əzizsən,                   

Demokritin kəşfisən.

Ernesti  Rezerfordun

Planetar modeli

Aydınlığa çıxartdı

Əlaqəli sistemi.

***********************************

Tomson da sınamışdır

Özünü bu aləmdə
O, atomu bənzətmiş           

Üzüm keks modelinə


 Fizika müəllimi   Əliyeva Elnarə  


Комментариев нет:

Отправить комментарий