Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Maraqlı məsələlərDINAMIKA


                                         ( Həlli: Ma=m2g-km1g => a=7 T=m2a+km1g=24N)


( Həlli:  Fx=Ma => 60=5a => a=12 T=m1a=24N)

F=Ma => a=4  F-N=m1a=8N

Hansı meymun yerə tez çatar? 

m1a=T-F1. F1=10.
(2+6 )×5=F2-F1=40.
F2=50


ELEKTRIK SAHƏSİ(155.Fotorezistor yarim keciricidi iwiq duwdu t artdi R muqavimet azaldi R azaldi(vax a gore) I artdi om qanununa gore.R azaldi U azaldi)


                                           
    ATOM VƏ NÜVƏ FİZİKASIBölmələr arasında genetik əlaqə
(1.A .  İzah: Cismin baslanğıc kordinatı 50 və x oxu əksi istiqamətdə 2 m/san sürəti ilə hərəkət edir. A da cismin başlanğıc kordinantı 10 və 3 m/san sürəti ilə qarşı qarşıya hərəkət edir. Əvvəldə aralarındakı məsafə 40 m.
t=S/(v1+v2)=40/5=8 san sonra göruşərlər. B bəndi ilə 10 aaniyə göruşər. E İLƏ 40/2=20 san . Digərləri ilə görüşməz)

              TERMODİNAMİKA

Həlli


                                                       
m1a=T-F1. F1=10.
(2+6 )×5=F2-F1=40.
F2=50Комментариев нет:

Отправить комментарий