Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

MHM İzahlı həllər

 MHM Çevrə üzrə bərabərsürəli hərəkət pdf yüklə

MHM Elastik və Sürtünmə qüvvəsi pdf yüklə

MHM İmplus. Mexaniki iş və güc pdf yüklə

MHM Statikanın əsasları pdf yüklə

MHM Nyuton qanunları pdf yüklə

2 комментария: