Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Onlayn test

Fizika Sinif 6 N01
Fizika Sinif 6. N1
Fizika Sinif 6 N2
Fizika Sinif 6 N3
Fizika Sinif 6 N4
Fizika Sinif 6 N5
Fizika Sinif 6. N6 Orta-çətin tipli suallar
Fizika Sinif 6 N7 Çətin 
Fizika Sinif 6 N8
Fizika Sinif 6 TN1

Fizika 7 Sadə 5 sual
Fizika Sinif 7 N1
Fizika Sinif 7 N 2
Fizika Sinif 7  N3. Çətin tipli
Fizika Sinif 7 N4 Orta tipli
Fizika Sinif 7 N5 Çətin tipli
Fizika sinif 7. N6
Fizika Sinif 7 N7. Mexaniki rəqslər və dalğalar
Fizika Sinif 7.N Sadə mexanizimlər

Fizika Sinif 8 N1
Fizika Sinif 8 N2
Fizika Sinif 8. N 3. Asan tipli
Fizika Sinif 8 N4 Asan tipli
Fizika Sinif 8 N5 Orta səviyyəli
Fizika Sinif 8 N6 Asan tipli
Fizika Sinif 8 N7. Elektrik yükü
Fizika 8 N8
Fizika Sinif 8.N9
Fizika Sinif 8 N10. Elektrik cərəyanı
Fizika Sinif 8 TN1

Fizika Sinif 9 N1
Fizika Sinif 9. N2. Elektrik sahəsi
Fizika Sinif 9. N3 Sabit cərəyan qanunları
Fizika Sinif 9. Radiaktivlik
Fizika Sinif 9 TN1

Fizika Sinif 10 N1
Fizika Sinif 10 N2
Fizika sinif 10 N3.l yarım oil (orta səviyyə)
Fizika Sinif 10 N4 Orta səviyyə
Fizika Sinif 10. N5
Fizika Sinif 10 N6. Çətin tipli

Fizika Sinif 11 N1
Fizika Sinif 11. N2. Çətin tipli

Fizika Sinif 11 N3. Asan 3tipli
Fizika Sinif 11 N4 Orta səviyyə

Fizika 10-11. N1. Onlayn sınaq

Fizika -10-11 N2. Onlayn sınaq
Fizika Statika
Fizika Mexaniki iş. Gücu

4 комментария: