Fizika hazırlığı

Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

7 Ocak 2021 Perşembe

Fikirləş, cavab tap!

Şəkildə gördüyünüzdən biri həqiqi maqnit, digəri isə maqnit kimi rənglənmiş dəmirdir. Heç bir əlavə cisimdən istfadə etmədən onun hansının maqnit, hansının dəmir olduğunu aydınlaşdırın .K im ölecək?  (Kavva)
Nyutonun III kanununun ifadəsi belədir: Cisimlər modulca bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələrlə bir-birinə təsir edir :. Nyutonun III kanunundan çıxır ki: "At arabanı hansı quvvə ilə dartırsa, araba da atı həmin quvvə ilə dartır" ". Arabanın dalınca yox'ta niyə, araba at dalınca gedir?


Səhv hardadır?


Boyutları 1, 2, 3,…, 10 kq-lık çeki daşları kısaltılmıştır. Bu 10 çəki daşını, tərəzi sisteminin nəlbəkilərinə elə yerləşdirin ki, sistem, hazırkı mükəmməl tarazlığını qoruyub saxlasın.


Stəkandakı suyun müəyyən hissəsini bir ucu Bağlı olan nazik sivri uç boruya necə tökmək olar?

                                              


Ötən əsrdə Rusiyanın Leninqrad (İndiki Sankt-Petrburq) şəhərində əsgərlər hərbi addımlarla bir körpüdən keçərkən körpü uçulmuşdu. Hansı ki, həmin körpüdən bu əsgərlərin kütlələrindən dəfələrlə ağır olan tanklar keçəndə körpü dağ edilmemişdı. Sual: Əsgərlərin nizami addımlarla körpüdən keçərkən körpünün dağılmasına səbəb hansı fiziki hadisə olmuşdur?


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder