Fizika hazırlığı

Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Virtual Lobaratoriya

Virtual Lobaratoriya (Onlayn formada)

Dinamika

Tərəzi (Az)

Qüvvələr və hərəkət (Az)
Gravitasiya və orbitlər (Az)  
Gravitasiya və cazibə qüvvəsi
Kütlə və yaylar
Huk qanunu (Az)  
Sürtünmə qüvvəsi (Az)


Statika

Ling, Tarazılıq 


Enerji
Enerjinin saxlanma qanunları (Az) 

Enerjinin növləri

Tempratur. Daxili enerjinin dəyişməsi


Aerohidrostatika

Hidrostatik təzyiq (Az)

Axının kəsilməzliyi. Bernulli qanunu

Rəqslər və dalğalar

Riyazi rəqqas (Az)

Yaylı rəqqas

Dalğa

Eninə dalğalar

Səs dalğaları

Dalğaların interfreniyasıMolekulyar Kinetik Nəzəriyyə

Diffuziya 

Diffuziya 1

Atomlararası məsafə

Maddənin halları 

Daxili enerjinin tempraturdan asılılığı

İdeal qazın xassələri

İdeal qaz. PVT. Diffuziya


Elektrostatika   

Atomun quruluşu
Elektrik yükü və sahəsi (Az)  

Şar ilə elektrik yüklənməsi (AZ)

Elektriklənmə Con Teravoltaj      

Kulon qanunu (Az)

Elektrik dövrəsi (Az)      

Om qanunu (Az)               


Naqilin müqaviməti (Az) 

Kondenstor lobaratoriyası (Az)

Kondensator və sarğaclı Elektrik dövrəsi.

Batareya və tranzistorMüxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı

Qazlarda elektrik cərəyanı. Neon lampası 

Faradey qanunu (Az)

Yarımkeçiricilər

Maqnitlər

Maqnit sahəsi və kompas

Faradey təcrübəsi

Atom fizikası 

Atomun quruluşu 

Rezerford təcrübəsi

Fotoeffekt hadisəsi (Az)

Hidrogen atomu. Spektoqraf

Spektr

Optika

İşığın qayıtması və sınması (Az) 

Dalğaların interfrensiyası


Rənglər


Tərcümə edən Rəşadət Qədməliyev


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder