Blog üzrə axtar

Virtual Lobaratoriya

Virtual Lobaratoriya (Onlayn formada)

Dinamika

Tərəzi

Gravitasiya  

Gravitasiya və cazibə qüvvəsi

Planetlər və cazibə 
Kütlə və yaylar

Huk qanunu  


Statika

Ling, Tarazılıq 


Enerji
Enerji. kaykay  parkı  

Enerjinin növləri

Tempratur. Daxili enerjinin dəyişməsi


Aerohidrostatika

Hidrostatik təzyiq

Axının kəsilməzliyi. Bernulli qanunu

Rəqslər və dalğalar

Riyazi rəqqas

Yaylı rəqqas

Dalğa

Eninə dalğalar

Səs dalğaları

Dalğaların interfreniyasıMolekulyar Kinetik Nəzəriyyə

Diffuziya 

Diffuziya 1

Atomlararası məsafə

Maddənin halları 

Daxili enerjinin tempraturdan asılılığı

İdeal qazın xassələri

İdeal qaz. PVT. Diffuziya


Elektrostatika   

Atomun quruluşu
Elektrik yükü və sahəsi  

Elektrik yüklənməsi

Elektriklənmə Con Teravoltaj      

Kulon qanunu

Elektrik dövrəsi      

Om qanunu               

Kondensator labaratoriyası

Naqilin müqaviməti 

Kondenstor

Kondensator və sarğaclı Elektrik dövrəsi.

Batareya və tranzistorMüxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı

Qazlarda elektrik cərəyanı. Neon lampası 

Faradey qanunu

Yarımkeçiricilər

Maqnitlər

Maqnit sahəsi və kompas

Faradey təcrübəsi

Atom fizikası 

Atomun quruluşu 

Rezerford təcrübəsi

Fotoeffekt hadisəsi

Hidrogen atomu. Spektoqraf

Spektr

Optika

İşığın qayıtması və sınması 


Rənglər


Tərcümə edən Rəşadət Qədməliyev


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme