Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Fikirleş! CAVAB TAP!

Nyutonun III qanununun ifadəsi belədir: Cisimlər modulca bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələrlə bir-birinə təsir edir:. Nyutonun III qanunundan çıxır ki : " At arabanı hansı quvvə ilə dartırsa, araba da atı həmin quvvə ilə dartır"". Bəs niyə at arabanın dalınca yox, araba atın dalinca gedir?


Səhv hardadır?

Kim öləcək? Ötən əsrdə Rusiyanın Leninqrad (İndiki Sankt-Petrburq) şəhərində əsgərlər hərbi addımlarla bir körpüdən keçərkən körpü uçulmuşdu. Hansı ki, həmin körpüdən bu əsgərlərin kütlələrindən dəfələrlə ağır olan tanklar keçəndə körpü dağılmamışdı. Sual: Əsgərlərin nizami addımlarla körpüdən keçərkən körpünün dağılmasına səbəb hansı fiziki hadisə olmuşdur?

Cavab üçün tıkla 

Sizə 1, 2, 3, … , 10 kq-lıq çeki daşları verilmişdir. Bu 10 çəki daşını, tərəzi sisteminin nəlbəkilərinə elə yerləşdirin ki, sistem, hazırkı mükəmməl tarazlığını qoruyub saxlasın.
Stəkandakı suyun müəyyən hissəsini bir ucu bağlı olan nazik sivri uclu boruya necə tökmək olar?

                                              


Комментариев нет:

Отправить комментарий