Fizika hazırlığı

Azfizik.blogspot.com Fizika hazırlığı 0503373932 Seyran Əliyev

Blog üzrə axtar

Sabitlər

İşıq sürəti   c =2.99792458 · 10 8 m/san.

Qravitasiya sabiti  G=6.67259 · 10 -11 N· m2/kq2

Plank sabiti h=6.6260755 · 10 -34 C· san

Maqnit sabiti µ0 =1.25663706 · 10 -6 Hn/m

Elektrik sabiti  e0=8.85418782 · 10 -12F/m

Avaqadro ədədi  NA=6.022045 · 10  23  1/mol

Bolsman sabiti k=1.380662 · 10 -23C/m

Elektronun yükü e=1.6021892 · 10 -19Kl

Elektronun kütləsi  me=9.109534 · 10 -31 kq

Protonun kütləsi   mp =1.6726485 · 10 -27kq

Neytronun kütləsi mn =1.6749543 · 10 -27 kq

Комментариев нет:

Отправить комментарий